ENGLISH FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

                    TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN                         TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
(Mã học phần: MTR2032)

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

- Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN                  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, trường ĐHKH Huế.       Điện thoại: 054-848977

- Email: tuantrankhmt@gmail.com           ĐTDĐ: 0914204004

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ CHỦ ĐIỂM TIẾNG ANH KHOA HỌC-KỸ THUẬT

1.1. Cấu trúc từ và thuật ngữ trong tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật

1.2. Cách đọc thuật ngữ, ký hiệu trong tiếng Anh khoa học-kỹ thuật

1.3.  Về vấn đề từ và thuật ngữ trong văn bản khoa học kỹ thuật - công nghệ

CHƯƠNG 2. TIẾNG ANH QUA CÁC BÀI ĐỌC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

2.1. Lĩnh vực quản lý môi trường

          2.1.1. Key Environmental Management Terms

          2.1.2. Protected Area Management Categories (Handouts)

  2.1.3. World Environment Day

2.2. Lĩnh vực sinh thái môi trường và biến đổi khí hậu

          2.2.1. Key Ecological Terms

          2.2.2. Key Climate Change Terms 

          2.2.3. Water Cycle (Handouts) 

2.3. Lĩnh vực kỹ thuật môi trường

          2.3.1. Key Environmental Engineering Terms

          2.3.2. Sewage Treatment (Handouts)

          2.3.3. Treatment System for Air (Handouts) 

CHƯƠNG 3. TIẾNG ANH TRONG MỘT SỐ KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

3.1. Sử dụng Internet trong dịch thuật

3.1.1. Tra cứu từ vựng trực tuyến (Powerpoint lecture slides)

3.1.2. Sử dụng từ điển chuyên ngành trực tuyến (Powerpoint lecture slides)

3.1.3. Sử dụng google hỗ trợ dịch thuật (Powerpoint lecture slides)

3.2. Hỗ trợ kỹ năng công việc

3.2.1. Cách viết một đơn xin việc bằng tiếng Anh (Handouts)

3.2.2. Cách viết một sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh (Handouts)

3.2.3. Cách tham dự một phỏng vấn xin việc có hiệu quả (Video clips)

III. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

1. Kinh nghiệm học tiếng Anh (Download)

2. Kinh nghiệm học TOEFL (Download 1) (Download 2)

3. Một số trang web luyện thi TOEFL:

  • http://toeflvietnam.sky.vn
  • http://tienganhonline.net
  • http://www.dethi.com
  • http://luyenthianhvan.org
  • http://www.toefl.com.vn
  • http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/learningresource/toefl/index.htm
  • http://www.testmagic.com/toefl

4. 136 bài luận hay dùng cho TOEFL & IELTS (Download)

5. Ngữ pháp TOEFL (Download)

IV. CÁC TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH

1. Các thuật ngữ chuyên ngành Việt - Anh (Download)

2. Các thuật ngữ chuyên ngành Anh - Việt (Download)

3. Từ điển thuật ngữ hợp tác phát triển GTZ  (Download)

4. Từ điển thuật ngữ phát triển UNDP (Download)

V. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

1. Chuyên cần và tham gia trong lớp học: 20%

2. Kiểm tra giữa kỳ: 20% (tiến hành vào tuần thứ 8 của học kỳ)

3. Thi cuối kỳ: 60%

Lưu ý: Sinh viên có thể tra cứu nhanh điểm đánh giá của cá nhân bằng cách kích chuột vào mục "Diem QTHT" trên bar menu.